't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

Zakelijke Geschillen

 

 

Bij samenwerkingsconflicten of andere zakelijke conflicten gaat het vaak om conflicten binnen een bedrijf of tussen zakelijke samenwerkingspartners door bijvoorbeeld bedrijfsovernames, opvolging of de interpretatie van gemaakte afspraken. Zakelijke geschillen ( Zakelijk geschil ) ontstaan tussen organisaties, maar ook binnen de organisatie zelf, bijvoorbeeld binnen familiebedrijven.

Maar ook geschillen rondom samenwerking leent zich uitstekend voor Mediation denk bij  Arbeidsmediation  ook eens aan  Exit Mediation in plaats van het inschakelen van een advocaat.