't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

 

Ouderschapsplan

 

Ouders met minderjarige kinderen zijn verplicht als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan te maken. Hierin staan de afspraken die jullie samen hebben gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

 

In het ouderschapsplan leg je de afspraken vast die jullie hebben gemaakt over:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)
  • hoe jullie elkaar informeren over de kinderen

Als er behoefte aan is  kunnen jullie ook andere afspraken in het ouderschapsplan opnemen.

Samen stellen jullie het plan op. 't Alternatief begeleidt jullie in dit proces.