't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

 Echtscheidingsconvenant

 

De afspraken en keuzes die jullie maken over de verdeling van zaken (zoals de woning, financiële zaken, spaargeld en alimentatie)  worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst (een convenant). Wij zijn je hierbij behulpzaam en stellen dit convenant op.

Dit convenant gaat samen met eventueel het ouderschapsplan naar de rechtbank, dit heet een verzoekschrift.  De rechtbank behandelt je  verzoekschrift binnen 6 weken en maakt dan een  beschikking.  De beschikking moet nog worden ingeschreven bij de gemeente, daarna is de echtscheiding officieel.

Indien je nadien samen nieuwe afspraken maakt, hoeven deze niet beslist naar de rechtbank, je kunt ze ook onderling vastleggen. In onze gesprekken komen al deze facetten naar voren.

.