't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

 Uit elkaar… en de kinderen dan?

Voor kinderen is een scheiding moeilijk en vaak ook verdrietig. Ook voor hen komen er veel veranderingen waar ze niet om hebben gevraagd.

Ouderschapsplan

Een  Ouderschapsplan is wettelijk verplicht als er kinderen zijn  jonger dan 18 jaar. In het plan worden de afspraken vastgelegd die jullie met betrekking tot de kinderen maken.

In een ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

  • hoe zijn de zorgtaken verdeeld?
  • waar gaan de kinderen wonen en wanneer zijn ze bij de andere ouder?
  • hoe houden jullie elkaar op de hoogte en hoe gaan jullie met elkaar overleggen over de kinderen?
  •  wie betaalt welke kosten  en de manier waarop?

Ook kun je afspraken maken over:

  • de manier en stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich  moeten houden

  • vakanties, school en medische kwesties

  • het contact van de kinderen met andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

 

 Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat de beide ouders in min of meer in gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. De kinderen wonen dan ongeveer de helft van de tijd bij elk van hun ouders. Om een co-ouderschap te laten slagen is het volgende nodig:

  • jullie moeten in staat zijn om goed met elkaar te overleggen. Want er zal veel contact moeten zijn tussen jullie zijn over de dagelijkse gang van zaken, zoals sporttrainingen, feestjes en spelen bij vriendjes en vriendinnetjes.
  • jullie (blijven) redelijk dicht bij elkaar in de buurt  wonen. De kinderen zullen vaak heen en weer gaan tussen jullie huizen. Bovendien moeten de kinderen vanuit beide huizen naar school kunnen gaan. 

Omgangsregeling

Als er geen sprake is van co-ouderschap moet er een omgangsregeling worden opgesteld.

De kinderen wonen dan bij één van de ouders. Die ouder neemt dan de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling.

Er zijn geen wettelijke regels over hoe zo’n regeling er uit moet zien. Jullie kunnen dat dus samen opstellen. Een regeling die vaak voorkomt bij wat oudere kinderen is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. De andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen. Dit alles kan worden vastgelegd in een omgangsregeling.

Een duidelijk en door jullie allebei opgestelde omgangsregeling voorkomt ook geruzie en onenigheid.

Kinderalimentatie

De kosten voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen moeten door beide ouders gedragen worden, ook als ze uit elkaar gaan. Dat is verplicht totdat de kinderen 21 jaar worden.

Betaling van kinderalimentatie

 De afspraken over kinderalimentatie en over wie wat betaalt,  worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De ouder bij wie de kinderen wonen, ontvangt meestal kinderalimentatie van de ouder met wie een omgangsregeling is afgesproken. Bij co-ouderschap wordt de kinderalimentatie anders berekend, omdat de kinderen dan ongeveer evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen.

Berekening van kinderalimentatie 

Uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie  is  dat de kinderen er na de scheiding niet (al te erg) op achteruitgaan.  Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de kosten van de kinderen. Uiteraard dient bij de bepaling van de alimentatie te worden gekeken naar de draagkracht (de financiële mogelijkheden) van de ouders. Welke partner hoeveel kinderalimentatie moet betalen hangt dan ook af van beide aspecten. Er wordt ook gekeken naar toeslagen als kinderbijslag of studiefinanciering.