't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

 

Gemeenschap van goederen:

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle goederen door het huwelijk van beiden zijn geworden. Ook alles wat daarna is gekocht is automatisch van jullie beiden. Dit geldt ook voor schulden die zijn aangegaan. Bij een echtscheiding wordt dus alles weer verdeeld, zowel de eigendommen als de schulden.

Misschien heb je een schenking ontvangen of een erfenis met een zogenaamde ‘koude uitsluiting’ of een ‘privé-clausule’. Dit betekent dat deze schenking of erfenis niet in de ‘gemeenschap van goederen’ valt maar blijft van diegene die ze heeft ontvangen. Als de erfenis of de schenking is opgegaan in het huishoudelijk budget dan is het lastig om deze alsnog vast te stellen en wordt deze weer gezien als gezamenlijk vermogen.

 

Huwelijkse voorwaarden: 

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden (door de notaris opgesteld) dan heeft iedereen zijn eigen vermogen in het huwelijk. Afhankelijk van de tekst van de voorwaarden is vastgesteld hoe dan wordt gehandeld als je uit elkaar gaat. Soms zijn in het verleden ooit huwelijkse voorwaarden gemaakt omdat één van jullie een eigen zaak wilde beginnen of soms is het op advies gedaan van ouders. Een veel gebruikte voorwaarde van de huwelijkse voorwaarden is het ‘verrekenbeding’ dit betekent dat je samen jaarlijks vaststelt wat er met je vermogen is gebeurd en dat vastlegt. In de praktijk wordt dit vaak vergeten en is achteraf niet meer na te gaan hoe de opbouw van het vermogen is gegaan, juridisch gezien wordt het dan feitelijk gelijk gesteld aan gemeenschap van goederen. Indien je samen een woning hebt gekocht (beide namen) en ook beiden de hypotheek bent aangegaan is dit gemeenschappelijk bezit en moet dus op de gebruikelijke wijze worden verdeeld alsof er gemeenschap van goederen is. In de gesprekken nemen we dit met je door en leggen de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant.