't Alternatief
Het buro voor ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatieadvies, Mediation en Coaching

Mediation

 

De meeste geschillen ontstaan door een gebrek aan goede communicatie. Als mensen zich gekwetst of onbegrepen voelen, denken ze al snel dat er een conflict is. En juist daardoor kan het kleinste meningsverschil ontaarden in een echt conflict. De eerste stap op weg naar een oplossing is ervoor zorgen dat de partijen weer met elkaar communiceren. 

't Alternatief gelooft in deze aanpak. Wanneer beide partijen van goede wil zijn en bereid zijn om zich in te zetten, zullen ze ook een oplossing vinden. Misschien niet de oplossing die zij in gedachten hadden, maar bekijk het eens zo: als je een probleem op dezelfde manier probeert op te lossen als het is ontstaan, hoe groot zal dan de kans van slagen zijn?

Hoe de oplossing ook is deze is vaak te verkiezen boven een uitspraak door de rechtbank; hetgeen in veel gevallen een verspilling van tijd, geld en energie is. Daarnaast weet je in een gezamenlijke oplossing waar je aan toe bent, laat je het de rechter beslissen dan is nog maar de vraag hoe tevreden partijen zijn met de uitkomst.

Waarom mediation succesvol is:

  • De partijen regelen de uitkomst van hun geschil – in tegenstelling tot geschillen waarbij een derde partij, zoals hoger management binnen een bedrijf of een rechter, een beslissing neemt.
  • Mediation verbetert de communicatie en het begrip voor elkaars behoeften en moedigt win/win resultaten.
  • Mediation is een gerichte vorm van het oplossen van problemen – het is geen therapie en het leidt niet tot een opgelegd compromis.
  • Mediation bespaart tijd en geld in vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting – zoals gerechtelijke procedures.
  • Voor partijen die een voortdurende relatie met willen of elkaar nodig hebben stimuleert mediation de verdere samenwerking in de toekomst.
  • Afspraken uit mediationovereenkomsten zijn duurzaam vergeleken met beslissingen die worden opgelegd door een derde partij.
  • Mediation is een vertrouwelijk proces.